Aktuality

Výpis všech aktualit

Vracení školného

Školné za období 17.3. – 15.5.2020, kdy byla školka uzavřena, bude postupně vraceno na účty, ze kterých byla platba provedena.