O školce​

Základní informace o školce

Naše školka je umístěna v příjemném a klidném prostředí v sousedství Satalické obory. Tato skvělá poloha, spolu s krásnou přírodou, která nás obklopuje, dává mnoho podnětů k objevování vztahů a souvislostí v přírodním prostředí.

V budově MŠ se nachází 5 tříd. Ve škole pracuje 10 zkušených, kvalifikovaných učitelek, které si neustále rozšiřují své pedagogické vzdělání.

Děti mají k dispozici prostorné třídy s dostatkem hraček, konstruktivních stavebnic, naučných her i didaktických materiálů. V každé třídě jsou umístěny herní patrové prvky, některé jsou navíc vybaveny nástěnnými didaktickými hrami, které vytváří podnětné prostředí přívětivé dětskému vnímání světa.

Také využíváme interaktivní tabuli. Tato pomůcka dělá výuku zajímavější, v předškolním věku podporuje přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti a správného rozhodování, vzájemné spolupráce a tolerance, komunikačních dovedností, naslouchání, slouží k rozvoji kreativity a k hravému poznávání okolního světa. S touto moderní výukovou pomůckou se seznamují již nejmladší děti, samozřejmě pomocí speciálních, hravých a jednoduchých  programů.

Předností naší mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy. Děti zde mohou využívat hrací koutky, dřevěné domečky, průlezky, skluzavky, pískoviště, koloběžky a další vybavení, které podporuje sportovní aktivity a hry na čerstvém vzduchu. Na části zahrady je umístěno hřiště s umělým povrchem, barevnou grafikou a 3D herními prvky, součástí hřiště je i mlhoviště a pítko.

Mateřská škola má vytvořený svůj vlastní „Sluníčkový“ Školní vzdělávací program, ze kterého potom vychází Třídní vzdělávací programy. Je sestaven tak, aby děti získaly poznatky z rozmanitých oblastí našeho života a naučily se vnímat svět v jeho přirozených souvislostech. Vytváříme takové podmínky, aby vyhovovaly zdravému stylu, psychické pohodě a vývojovým potřebám každého dítěte. Klademe důraz na individuální přístup.

Filozofií naší školy je pobyt v pohodovém prostředí, kam děti rády přicházejí, jsou spokojené a cítí se bezpečně. Během výchovně vzdělávacích činností vytváříme u dětí základy pro celoživotní vzdělávání.

Vedeme děti k tomu, aby vzhledem k věku a individuálním možnostem byly osobnosti samostatné, zdravě sebevědomé a sebejisté s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Vedeme děti k rozvíjení komunikativních dovedností, utváření základních hygienických a sociálně kulturních dovedností a návyků.

Nejméně jednou za měsíc probíhá v mateřské škole divadelní představení, hudební, vzdělávací nebo jiný program.

MŠ je zapojena do programu společnosti Mezi námi. V rámci tohoto projektu, chodí senioři pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky do mateřské školy a stávají se pohádkovými čtecími babičkami nebo dědečky.

Součástí školy je kuchyně. O kvalitní a dobré jídlo se starají naše paní kuchařky. Dětem je poskytnuta plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava, ve které je zastoupen dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a dbáme i na pitný režim.

Naše mateřská škola má velmi příznivý ohlas mezi rodiči. Paní učitelky a ostatní zaměstnanci vytvářejí pro děti příjemné, bezpečné prostředí, plné klidu, tolerance, důvěry, ochoty naslouchat a spolupracovat. Odměnou nám je spokojenost dětí i rodičů, kteří na školku vzpomínají, rádi se sem vracejí a přivádějí mladší sourozence.

„Jediný způsob, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláte.“ (Steve Jobs)

„Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá..“ (J.A. Komenský)