O školce​

Platby školného

Platba školného – úplata školného na rok 2021/2022 činní 560,- Kč/měsíc.

Platba školného u dětí s OŠD (platnost od ledna 2013).

Děti v předškolním věku úplatu za školku neplatí.

 • Úplatu – plaťte převodem na účet č.: 181091190/0300 (ČSOB)
 • Variabilní symbol (VS), je stejný jako pro platbu stravného
  • Je unikátní pro každé dítě a zůstává v platnosti po celou dobu docházky daného dítěte do školky.
  • Pro nově příchozí děti je vydáván během prvního týdne školní docházky.
  • Pokud VS ještě nemáte, zapoměli, nebo ztratili, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny.
 • Konstantní symbol: 308
 • Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte
 • První platba do 15. října 2021 (4x 560 = 2 240,- Kč) za období září-prosinec
 • Druhá platba do 15. února 2022 (6x 560 = 3 360,- Kč) za období leden-červen

Potvrzení pro uplatnění slevy daně za uhrazené školné v předchozím roce, je vydáváno vždy od konce ledna a v průběhu února učitelkami v jednotlivých třídách. 

Kontaktní e-mail: hospodarka@ms-satalice.cz

V Praze dne 25.8.2021

Marie Špalková
ředitelka mateřské školky

Platby stravného

Měsíční záloha na stravné je splatná vždy nejpozději do 10. dne daného měsíce, bankovním převodem.

 • Číslo účtu: 181882400/0300 (ČSOB)
 • Variabilní symbol (VS)
  • Je unikátní pro každé dítě a zůstává v platnosti po celou dobu docházky daného dítěte do školky.
  • Pro nově příchozí děti je vydáván během prvního týdne školní docházky.
  • Pokud VS ještě nemáte, zapoměli, nebo ztratili, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny.
 • Konstantní symbol: 308
 • Poznámka pro příjemce: Příjmení a Jméno dítěte

Výše měsíčních záloh

 • pro 3 – 6ti leté děti:
  • za pro celodenní stravování: 760,-Kč (20x 38,-Kč)  /  od 1.4.2022:  860,- Kč  (20  x 43,- Kč)
  • za polodenní stravování: 580,-Kč (20x 29,-Kč)  /  od 1.4.2022: 660,- Kč  (20  x 33,- Kč)
 • pro 7mi leté děti:
  • za celodenní stravování: 800,- Kč (20x 40,-Kč)  /  od 1.4.2022: 900,- Kč  (20 x 45,- Kč)
  • a polodenní stravování: 620,- Kč (20x 31,-Kč)  /  od 1.4.2022: 700,- Kč  (20 x 35,- Kč)

 

Úhradu je možné provádět

 • Měsíčně
 • Jednorázově za období
  • září-prosinec (4 měsíce) a
  • leden-červen (6 měsíců)
 • Platba přímým inkasem z účtu není možná

Vyúčtování zálohových plateb stravného proběhne na základě skutečné docházky vratkou na účet plátce, na vyžádání v lednu a v červenci aktuálního školního roku.

Stav stravovacího účtu vašeho dítěte (přeplatky/nedoplatky) můžete zjistit na vyžádání u vedoucí školní jídelny, osobně nebo emailem.
Prosím mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 1-3 dny, po dni platby (dle banky ze které byla platba provedena).

Kontaktní e-mail: hospodarka@ms-satalice.cz

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování číslo 107/205 Sb., finanční limity na nákup potravin.

V Praze dne 25.8.2021

Marie Špalková
ředitelka mateřské školky