Omluvenka dítěte

Pro uznání omluvenky, je nutné zadání omluvenky přes Twigsee nebo telefonické oznámení nepřítomnosti, nejpozději do 8:00 prvního dne nepřítomnosti.

Pokud bude dítě omluveno později, bude omluveka akceptována s platností až od následujícího dne.

Omluvení dítěte

Děti ve všech třídách můžete omlouvat přes mobilní nebo webovou aplikaci Twigsee, což je školkou preferovaná varianta.

V případě nutnosti, nebo nemožnosti použití Twigsee, prosím volejte omluvu na tato telefoní čísla:

1. třída – Kuřátka:  724 276 437
2. třída – Rybičky:  724 289 044
3. třída – Koťátka:  721 796 835
4. třída – Berušky:  732 144 037
5. třída – Motýlci:  739 729 560

Formulář pro omluvení dítěte

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na této webové stránce.