Aktuality

Informace o testování dětí v MŠ od 12.4.2021

Manuál testování dětí v MŠ

Vážení rodiče,

jak jistě víte, je návrat dětí do škol podmíněn pravidelným testováním antigeními testy. Níže je popsáno testování jak bude probíhat v naší MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na učitelky jednotlivých tříd.

Testovat, se nemusí děti které:

 • Doloží, že prodělaly Covid-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin, který doloží.
 • Jsou očkované.

Postup testování:

 • Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě bude v tyto dny chybět, bude odběr probíhat v den příchodu.
 • Ve dny odběru, vcházejte pouze vyznačeným směrem do odběrového místa – Berušky. Dále pak vyznačeným východem ven. V ostatní dny, jděte nejkratší cestou do třídy, kde je umístěno vaše dítě.
 • Po testování jsou děti rozděleny podle seznamu (viz. seznam, který visí na dveřích) do  tříd, kde si dítě budete moci vyzvedávat. V této třídě setrvají do odvolání.
 • Odběry budou probíhat od 7:00- 8:00. Prosíme, o využití celé hodiny, choďte průběžně.
 • Personál MŠ bude asistovat při organizaci odběrů.
 • Antigenní test si rodiče mohou zajistit sami. Je ale povinné, předložit potvrzení o negativním testu ne starší 48 hod od certifikovaného zdravotního zařízení.

Další informace:

 • Rodiče budou dětem provádět odběry sami.
 • Rodič, který nebude chtít provádět svému dítěti samoodběr nemůže dát dítě do školského zařízení, neboť personál MŠ je pouze dohledová asistence a testy neprovádí.
 • Rodiče nemusí čekat 15 min na výsledek testu, ale je nutné být na telefonu, pokud by byl výsledek pozitivní.
 • Dítě s pozitivním testem bude odvedeno do izolace, kde vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • V době prezenčního vzdělávání není zajištěno distanční vzdělávání.
 • Provoz MŠ je kvůli zákazu slučování zkrácen od 7:00 – 16:30 až do odvolání.

Doplňující informace můžete najít také na webu testovani.edu.cz.

Děkujeme za pochopení, dodržování pravidel a trpělivost během testování.

Marie Špalková
ředitelka MŠ