Aktuality

Informace pro „nové“ rodiče

Nejdůležitější informace před nástupem dítěte do MŠ

V budově je pět tříd. Rozdělení dětí je podle věku následovné:

5. třída – děti předškolní a děti s ODŠ

4. třída – děti předškolního věku

3. třída – děti předškolního věku a mladší pěti let

2. třída – děti čtyřleté

1. třída – děti tříleté

Kontakty

Všechny kontaktní informace naleznete zde>>

Zájmové kroužky v MŠ

Pro děti čtyřleté až šestileté a pro děti s OŠD: výuka anglického jazyka, pokusy – pokud bude zájem dále dle nabídky (dramatický kroužek, mini tenis). Všechny kroužky si finančně rodiče hradí sami.

Kultura pro děti

Divadla, hudební nebo varietní vystoupení, kouzelníci, vystoupení s dravými ptáky a jinými zvířaty, pořádá se dětský den (vše v MŠ). Nejméně jedno představení do měsíce, v jarních měsících starší děti navštěvují divadla, výstavy, pořádají se výlety, celodenní výlety, fotografování a jiné akce – veškeré informace jsou poskytovány na třídách.

Školu v přírodě ani lyžařský výcvik MŠ neorganizuje.

Před nástupem do MŠ požadujeme, aby děti splňovaly tyto podmínky:

Děti tříleté: samostatně si dojít na záchod, napít se z hrnečku, umět držet lžíci, umět se najíst – vše samostatně, obléknout si jednoduché části oděvů (kalhoty, punčocháče, bačkory), !!! dítě nesmí být závislé na plenách, dudlíku a lahvi s dudlíkem !!!, je nutné, aby dokázalo vyjádřit svoji potřebu, nejlépe slovně, aby znalo pojmy – vezmi, podej, pojď sem. Vést dítě k samostatnosti a zvládat základní hygienické potřeby.

Děti čtyřleté: samostatně se najíst, manipulace s vidličkou, částečná manipulace s nůžkami, tužkou, štětcem, samostatnost při oblékání (obléknou si kalhoty, ponožky, triko, čepici, bundu).

Děti pěti a víceleté: úplná samostatnost při oblékání (nemusí umět vázat tkaničku), úplná samostatnost v návycích hygieny, manipulace s nůžkami, štětcem, tužkou, příborem.

Pro nově příchozí děti rodiče přinesou do šaten bačkory – podepsané, náhradní ponožky, spodní kalhoty a triko. Zvykací  doba pro nově příchozí je do 10 hodin první týden, pro všechny děti ze třídy „Kuřátka“ a „Rybičky“ . Druhý týden opět v pondělí a v úterý, dále pak po dohodě s uč. na třídě.

Platby v MŠ

  • Úplata za školné: 560 Kč za měsíc
  • Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí
  • Další podrobnosti o platbách naleznete zde>>

Úzce spolupracujeme se Základní školou Satalice a s pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 9.