Aktuality

Informace ze školky

Ke 21.10.2014 byly konečně uhrazeny všechny platby za stravné a školné. Ještě zbývá zkontrolovat platby na „Fond kultury“, kdo zapomněl, neprodleně uhraďte.
Žádáme tímto rodiče, aby všechny platby byly vždy včas uhrazeny! Děkujeme.

 

Rozběhly se všechny kroužky, které jsou plně obsazeny, kromě kroužku „Flétnička“, kde jsou ještě stále volná místa.
Na kroužku „keramiky“ se děti učí procvičování jemné motoriky a výsledky jejich snažení mohou rodiče hodnotit na výrobcích, které si odnášejí domů.

 

Angličtina – zde se nám střídají dva lektoři, Zuzana a Daniel. Lektor Daniel je tmavé pleti, zpočátku děti reagovaly se smíšenými pocity, ale při další hodině byla spontánost dětí úchvatná, skvělá, oba lektoři si děti získali a stojí za to shlédnout výuku při otevřených hodinách, které budou včas oznámeny.
Včera byly odevzdány peníze osobně panu řediteli Mgr. Marku Kadlecovi. Koordinátorky budou posílat e-maily o odevzdané platbě.

 

Dále žádáme rodiče ze třídy „Rybiček“, jsou již všichni informováni, aby vchod do 5. třídy NEPOUŽÍVALI, až opět někdy na jaře. Důvody jsou udány na letáčcích na dveřích.

 

Mateřská škola se účastní sbírky „Fondu sidus“ již 5. rokem, výtěžek z prodeje je zasílán na dětské oddělení motolské nemocnice. Děkujeme za podporu, letos prodej „Pohádkoví Lepíci“, cena 40,- Kč, info na třídách.

 

S pozdravem
Vedení MŠ