Aktuality

Nepřijaté děti pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

níže naleznete konečné výsledky zápisu na školní rok 2022/2023 pro děti z nespádových oblastí.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce června 2022 až září 2022 se některé dítě odhlásí, nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí.

V Praze dne 20.6.2022

Marie Špalková
ředitelka MŠ