Aktuality

Přijaté děti pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče,

níže naleznete pro MŠ Satalice konečné výsledky zápisu na školní rok 2021/2022.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2021 až září 2021 se některé dítě odhlásí, nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí (seznam náhradníků dle kritérií).

Seznam dětí přijatých do MŠ Satalice na školní rok 2021/2022

100/2021
101/2021
102/2021
103/2021
104/2021
105/2021
106/2021
108/2021
109/2021
110/2021
111/2021
112/2021
113/2021
114/2021

115/2021
117/2021
118/2021
119/2021
120/2021
121/2021
122/2021
124/2021
125/2021
128/2021
129/2021
130/2021
131/2021
133/2021

134/2021
135/2021
136/2021
137/2021
138/2021
139/2021
140/2021
141/2021
142/2021
143/2021
144/2021
145/2021

Kapacita MŠ Satalice byla naplněna.
Děti, které nebyly přijaty, jsou vedeny jako náhradníci, v tomto pořadí.

127/2021
107/2021
132/2021
123/2021
116/2021
126/2021

V Praze dne 21.5.2021

Marie Špalková
ředitelka MŠ