Aktuality

Přijaté děti pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

níže naleznete pro MŠ Satalice konečné výsledky zápisu na školní rok 2022/2023.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2022 až září 2022 se některé dítě odhlásí, nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí.

Výsledky přijímacího řízení pro děti z nespádových oblastí, budou uveřejněny 20.6.2022.

V Praze dne 26.5.2022

Marie Špalková
ředitelka MŠ