Aktuality

Provoz MŠ vzhledem k Covid-19

Informace o provozu MŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem k Covid-19

 • Škola zahájí svou činnost v roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy dne 1.9.2020.
 • Od rodičů se před prvním příchodem do školky nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • U každého vstupu do budovy (uvnitř budovy)  jsou umístěny dezinfekční nádoby pro rodiče.
 • U vstupních dveří jsou umístěny rohožky s dezinfekcí.
 • Používání roušky není povinné v budově MŠ – viz. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020.
 • Při předání dítěte do třídy, si děti umývají ruce desinfekčním mýdlem (samy, pod dohledem přítomné učitelky).
 • Do budovy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 stupňů. Celsia.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).
 • Školka průběžně dětem zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 • Doporučuje se , aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy MŠ, omezen na co nejkratší dobu, pokud to lze.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, každopádně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se luxují, místnosti  jsou pravidelně a intenzivně větrány.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá několikrát denně.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. Semafor.

Marie Špalková
ředitelka MŠ