Aktuality

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Mateřská škola Praha 9 – Satalice zve rodiče nově přijatých dětí na informativní třídní schůzku, která se uskuteční v úterý 29. 6. 2021 od 16.30 hodin.

Vzhledem k mimořádným opatřením bude schůzka probíhat na školní zahradě mateřské školy (v případě nepříznivého počasí ve třídě Rybičky).

Prosíme o účast rodičů bez dětí a pouze jeden zákonný zástupce za dítě.

Na schůzce obdržíte stejnopis rozhodnutí o přijetí a důležité informace o provozu a vzdělávání v mateřské škole.

Účast na schůzce je žádoucí.

Těšíme se na Vás!

V Praze dne 21.5.2021

Marie Špalková
ředitelka MŠ