Aktuality

Sleva daně za školkovné

Rodiče, kteří hradí dítěti předškolní zařízení, si budou moci nově uplatnit slevu na dani až do výše minimální mzdy. Daňová novinka je součástí zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

„Slevu mohou uplatnit rodiče, kteří v daném roce prokazatelně vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Tímto zařízením může být jak dětská skupina, tak klasická mateřská školka,“ vysvětluje daňový poradce Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting a dodává, že případných poplatků na základní škole se už sleva netýká.

 

Jak se sleva počítá
Novinka má formu slevy na dani, tedy podobně jako sleva na poplatníka či vyživované dítě se odečítá z vypočtené daně. Jde o slevu, která se bude odečítat jednou za rok. Abyste si mohli školkovné odečíst, musí s vámi dítě žít ve společně hospodařící domácnosti.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je limitována měsíční minimální mzdou. Pro letošní rok je to 8.500 korun, pro příští rok půjde o 9.200 korun. Dosavadní slevu na vyživované dítě tato novinka nijak neruší ani neomezuje.

 

Příklad: Když za docházku do mateřské školy zaplatíte měsíčně 1.600 korun, za školní rok (10 měsíců) tedy uhradíte 16.000 korun. V tomto případě si můžete odečíst plnou slevu ve výši 8.500 korun.

Když byste však platili měsíčně 500 korun, školní rok (10 měsíců) by vás přišel na 5.000 korun. Pak byste si mohli odečíst slevu jen ve výši 5.000 korun.

Sleva se nerozpočítává na měsíce, je tedy jedno, zda vaše dítě navštěvuje předškolní zařízení celý rok, nebo třeba jen jeden měsíc. Vždy se uvažuje celý kalendářní rok vcelku.

 

Nárok na slevu a její výši musíte prokázat, ale je to jednoduché. Stejně jako je to třeba u hypotéky, vystaví vám předškolní zařízení potvrzení o výši zaplacených poplatků a vy jej pak přidáte k daňovému přiznání, nebo do mzdové účtárny u zaměstnavatele, až budete žádat o roční zúčtování.

 

Zdroj: finance.idnes.cz