Aktuality

Úhrada prázdninového provozu

Úhrada prázdninového provozu (školné) ve výši 560,- Kč, bude odečtena z přeplatku školného za předchozí období.

Zbyvající přeplatky za školné i stravné budou vráceny v červenci převodem na účet, ze kterého byly zaplaceny.

Olga Jáně
Hospodářka MŠ Praha 9 – Satalice