Aktuality

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/24

Vážení rodiče,

níže naleznete výsledky zápisu do MŠ Satalice pro školní rok 2023/2024.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2023 až září 2023 se některé dítě odhlásí, nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí.

V Praze dne 23.5.2023

Marie Špalková
ředitelka MŠ