Aktuality

Zahájení provozu MŠ od pondělí 11.5.2020

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 11.5.2020 s upravenou provozní dobou na 7:00 – 16:30!

PREVENTIVNÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MŠ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení jsou stanovené dokumentem vydaným MŠMT 30.4.2020 – PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

PŘÍCHOD DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A POHYB PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU

 • Minimalizujte velké shromažďování osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale například i teplota, rýma, kašel atd.), nebudou vpuštěny do tříd mateřské školy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 • Rodiče při příchodu do MŠ předají učitelce na třídě Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, které je ke stažení ZDE >>.
 • Bez odevzdání tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do MŠ!

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Při vstupu, odchodu i při pohybu po škole dodržujte doporučený rozestup 2 metry.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Po vstupu do budovy MŠ použijte bezdotykový dávkovač dezinfekce na ruce.
 • Obuv očistěte na dezinfekční rohožce.
 • Do šaten vstupujte pouze tak, aby v prostorách šatny nebyli víc jak dva rodiče.
 • Po přezutí a převlečení posílá učitelka dítě umýt si ruce dezinfekčním tekutým mýdlem.

Do MŠ přivádějte pouze děti zdravé! Bude-li u dítěte zjištěno nachlazení či jakékoliv známky nemoci, budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.


Děkujeme vám za pochopení, vstřícnost a dodržování stanovených pravidel.

Marie Špalková, ředitelka MŠ