Aktuality

Info: Balíček okamžité pomoci

Vážení rodiče,

jak už možná nekteří víte, je možné žádat o prominutí úplat ke zmírnění dopadů současné situace na domácnosti v Praze, tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům.

Níže přinášíme základní informace pro vyplnění a přijímání žádostí.

  • V případě, že splňujete požadavky pro podání žádosti, je nutné předat vyplněný formulář osobně ředitelce MŠ nebo hospodářce MŠ.
  • Žádosti je možné doručit nejpozději do 10.11.2022.
  • O Balíček pomoci Pražanům není možné žádat zpětně.
  • Pokud žádost převezmeme do 30.9.2022, bude úplata prominuta od října.
  • Pokud žádost převezmeme do 31.10.2022, bude úplata prominuta od listopadu.
  • Pokud žádost převezmeme do 10.11.2022 (poslední termín, kdy je možné o pomoc zažádat), bude úplata prominuta od prosince.

Prominutí úplat bude platné od daného měsíce (dle data podání žádosti) do 30. června 2023.
Vaše žádosti budeme archivovat a následně přeposílat ke kontrole na Magistrát hl. m. Prahy.

Upozornění:
Nejedná se o rodičovský příspěvek, jedná se o PŘÍDAVEK NA DÍTĚ.

Veškeré podrobnosti včetně všech podmínek a žádosti ke stažení najdete zde: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Samotnou žádost můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Marie Špalková
ředitelka MŠ