Aktuality

Info: Rozdělení dětí do tříd 2022/2023

Seznamy dětí s jejich rozdělením do jednotlivých tříd, budou vyvěšeny 1.9.2022 pouze na vstupních dveřích do Mateřské školky.

V Praze dne 25.8.2022

Marie Špalková
ředitelka MŠ